De CRM-coach helpt u om de doelstellingen van uw CRM-systeem te realiseren. Ondanks alle goede voorbereidingen verloopt uw project stroef.

In de praktijk blijkt uw projectleider te weinig capaciteit (tijd of kennis) te hebben om zijn opdracht uit te voeren, er blijken te veel wijzigingen te zijn op de planning of fasering van uw implementatieplan of sommige gebruikers vinden het lastig om zich de nieuwe werkwijzen eigen te maken.

CRM-coach

In al deze of soortgelijke situaties kan het inzetten van een ervaren CRM-coach een prima oplossing zijn. In veel gevallen kan uw project met relatief weinig inspanning een flinke ‘boost’ krijgen waardoor de implementatie van een nieuw CRM-systeem weer soepel verloopt.

De oorzaak van vertragingen en misverstanden is vaak terug te voeren op het feit dat er in het voortraject onvoldoende aandacht is besteed aan verkrijgen van draagvlak voor de

wijzigingen die gaan plaatsvinden. De CRM Praktijk heeft veel ervaring opgedaan in het gehele traject vanaf definitie tot en met de ingebruikname van een nieuw CRM-systeem.

We zien regelmatig dat een medewerker de rol van projectleider ‘op zijn bordje krijgt’, naast de dagelijkse activiteiten. Onze CRM-coach heeft ruime ervaring met het ondersteunen van de interne projectleider en kan ook deze rol in het projectteam overnemen en is toegerust met de noodzakelijke competenties om te communiceren met zowel de gebruikersorganisatie als de consultants van de leverancier van de CRM-applicatie.

"Heeft u vragen over de wijze waarop een CRM-coach u kan helpen uw doelstellingen te realiseren? Neem dan contact op met Eric Wijman."