Waarom het belangrijk is dat men voorafgaand aan CRM-selectie heeft bepaald wat de gewenste functionaliteiten zijn.

16 november 2017
Posted in Tips
16 november 2017 Eric

Waarom het belangrijk is dat men voorafgaand aan CRM-selectie heeft bepaald wat de gewenste functionaliteiten zijn.

Het aantal aanbieders van CRM-software is groot. Een van de redenen daarvoor is dat de markt voor CRM-software ook groot is. Immers, elke organisatie heeft klanten en wil deze zo goed mogelijk bedienen. Een andere en belangrijkere reden is dat ‘Klantgericht ondernemen’ vele invalshoeken heeft. Het ene softwarepakket legt meer nadruk op marketingcampagnemanagement, het andere op het perfect kunnen aansturen van een buitendienst of het optimaal inrichten van een helpdesk.

Een organisatie dient voordat er een keuze wordt gemaakt uit de veelheid aan CRM-pakketten, goed na te gaan op welke wijze zij haar klanten wil gaan bedienen. Het ontwerpen van de gewenste klantgerichte processen is de volgende stap. Deze stap is essentieel omdat tijdens de specificaties van de gewenste werkwijze ook de medewerkers betrokken kunnen worden die uiteindelijk de processen gaan uitvoeren. Het draagvlak voor een te kiezen CRM-systeem wordt daardoor ook sterker.

De specificatie van eisen en wensen kan ook gebruikt worden om de potentiele leveranciers te informeren over de manier waarop de organisatie wenst te werken. De leverancier wordt immers gedurende een aantal jaren steun en toeverlaat voor de organisatie. De software en ook het dienstenpakket van de leverancier moet aansluiten bij de behoefte.