Over onsDe CRM Praktijk

De CRM Praktijk is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het definieren van klantgerichte processen en het selecteren van de best passende CRM-software.

De CRM Praktijk is 15 jaar geleden opgericht door Eric Wijman. De naam van dit bureau is goed gekozen, de ervaringen op het gebied van CRM-advies hebben geresulteerd in een praktische methodiek voor het ontwikkelen van efficiente en effectieve klantgerichte processen. Op basis van kennis van de op de markt zijnde CRM-applicaties wordt op kundige en volstrekt onafhankelijke wijze de CRM-applicatie gekozen die perfect past bij uw huidige maar zeker ook de toekomstige situatie waarin uw organisatie zich bevindt.

De CRM Praktijk werkt voor organisaties in allerlei branches. Zie de pagina met het klantenoverzicht. De afgelopen jaren heeft De CRM Praktijk ook CRM-pakketselectieprojecten uitgevoerd in opdracht van andere adviesbureaus.

Visie en missie

Wie klanten echt tevreden wil maken én tevreden houden, moet zich van drie dingen bewust zijn:

  1. Eisen en wensen van klanten worden steeds specifieker en individueler;
  2. De behoefte van een klant fluctueert, zowel in tijd, kwantiteit en kwaliteit;
  3. Een éénduidig klantbeeld is essentieel.

Daarom is een CRM-strategie onmisbaar in elke organisatie. Een up-to-date informatiesysteem, waarin je gemakkelijk en snel klantgegevens kunt verzamelen en interpreteren, is een voorwaarde voor zo’n CRM-strategie. Pas dan wordt Customer Relationship Management echt management. We hebben een schat aan ervaring in het definiëren van de meest optimale procesinrichting binnen uw organisatie. Als klant van ons kunt u daarvan profiteren. Zodat u straks een tevreden klant van óns bent. Het aanbod van software voor CRM is groot. Het achterhalen van de verschillen tussen deze applicaties is lastig en tijdrovend. Voor ons is het wél dagelijks werk. En we doen het graag, voor organisaties die klantgerichter willen werken.

Onze missie in één zin:

"De CRM Praktijk verbetert de klantgerichtheid van uw organisatie."

De consultants van De CRM Praktijk hebben jarenlange ervaring op alle gebieden van CRM-software en het gebruik ervan. De rol van projectmanager, inhoudelijk adviseur en die van coach is bij ons in professionele handen. Onze projectaanpak is helder, fasegewijs en resultaatgericht. De CRM Praktijk werkt samen met andere ondernemende onafhankelijke adviseurs, wanneer dit nodig is om de projectdoelstellingen te realiseren.