Weet u hoe uw klantgerichte processen ingericht moeten worden? Biedt uw huidige CRM-software onvoldoende mogelijkheden om die processen adequaat te ondersteunen? Dan is het tijd om nieuwe CRM-software te selecteren en te implementeren. De CRM Praktijk is als onafhankelijke consultancy gespecialiseerd in het selecteren van de best passende CRM-software.

De CRM Praktijk heeft sinds haar oprichting in 2003 meer dan 100 organisaties begeleid bij het inrichten van klantgerichte processen en het selecteren van de best passende CRM-software. Er is een groot aantal applicaties op de markt die claimen oplossingen te bieden voor de klantgerichte organisatie. Als onafhankelijk consultant hebben wij kennis van de markt en de ontwikkelingen daarin.

CRM-pakketselectie
CRM

Ervaring leert dat er in het omvangrijke aanbod, grote verschillen zijn tussen de diverse CRM-applicaties. Die verschillen zijn soms lastig te herkennen en komen bovendrijven door een gedegen analyse van de mogelijkheden.

De CRM Praktijk hanteert een selectiemethodiek die u de zekerheid biedt dat u een juiste keuze maakt. Deze methodiek bestaat uit een aantal stappen.

Het vertrekpunt van een CRM-pakketselectie project is een degelijk ontwerp van de gewenste situatie: de blauwdruk die is opgesteld in de fase ‘Ontwerp klantgerichte processen’. Elk selectieproject wordt uitgevoerd als een klant specifiek project waarin de accenten per project kunnen verschillen. Als leidraad voor een selectieproject geeft onderstaand stappenplan een beeld van de aanpak.

De volgende stappen worden in de meeste projecten gezet:

  • De functionele specificaties van uw klantgerichte processen worden vergeleken met de mogelijkheden van CRM-pakketten. Het gaat dan niet allen om de functionaliteit maar ook komt de ICT-infrastructuur (koppelingen met andere applicaties), de structuur waarmee toegangsrechten worden gegeven aan de verschillende gebruikersrollen aan de orde.
  • Op basis van de kennis van De CRM Praktijk en eventueel aanvullende research, wordt een shortlist opgesteld van CRM-pakketten die in de basis voldoen aan de eisen. Meestal bestaat deze zogenaamde shortlist uit 3 à 4 verschillende CRM-pakketten.
  • De CRM Praktijk verzorgt een complete offerteaanvraag die door de leveranciers wordt beantwoord. Zo wordt een goed beeld verkregen van de verschillen tussen de aanbieders.
  • De leveranciers worden vervolgens uitgenodigd voor een presentatie en demonstratie van hun oplossing. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de vraagstelling, wordt er meer of minder uitgebreide demonstraties georganiseerd.

De demonstratie bestaat o.a. uit een toelichting op hoe uw specifieke processen worden ondersteund aan de hand van een werkelijk ingerichte applicatie.

  • De demonstraties worden geëvalueerd aan de hand van vooraf opgestelde criteria, zoals de gebruiksvriendelijkheid, de ervaring van de implementatiepartij, het benodigde budget voor de inrichting van de applicatie en de licentiekosten, trainingen en onderhoud.
  • Wanneer er duidelijk is naar welke CRM-oplossing te voorkeur uitgaat, wordt een definitieve offerte opgemaakt die vervolgens, na een eventuele onderhandeling, wordt ondertekend als opdracht.
  • Is de keuze voor een specifieke CRM-applicatie en de bijbehorende implementatiepartner gemaakt? Dan volgt het opstellen van het contract voor de levering van de oplossing. Ons advies is om in het contract niet alleen de financiële zaken te regelen maar juist ook het projectplan voor de inrichting. Dan is het ook duidelijk wie wat moet doen en welke planning van doorlooptijd geldt.

Proof Of Concept

Wanneer het lastig is om een uiteindelijke keuze te maken uit de twee best scorende CRM-oplossingen, wordt steeds vaker een proefinrichting gemaakt van de applicaties (Proof Of Concept oftewel POC). Een aantal specifieke processen wordt dan ingericht op basis van de werkelijke eisen en wensen zodat feitelijk getoetst kan worden of de CRM-applicatie kan worden ingericht tegen de verwachte kosten.

Het aanbod van De CRM Praktijk

De CRM Praktijk kan uw CRM-pakketselectieproject volledig uitvoeren en daarbij verschillende rollen invullen

Let op: De CRM Praktijk heeft geen enkel ander belang dan dat van onze opdrachtgever. Wij zijn volstrekt onafhankelijk van leveranciers en accepteren nimmer commissies of andersoortige vergoedingen.

Heeft u behoefte aan inhoudelijk advies of strak projectmanagement? Neem dan contact op met Eric Wijman.

De laatste jaren is De CRM Praktijk ook ingeschakeld door andere adviesbureaus. Wij zijn immers dé specialist op dit gebied, onafhankelijk en gedreven om voor uw organisatie de juiste keuze te kunnen maken, samen met u en uw medewerkers.