De VFI en De CRM Praktijk werken samen aan de verdere verbetering van de informatievoorziening

9 november 2017
Posted in Nieuws
9 november 2017 Eric

De VFI en De CRM Praktijk werken samen aan de verdere verbetering van de informatievoorziening

De missie van De CRM Praktijk is het verbeteren van klantgerichte bedrijfsprocessen. Dit is onmogelijk zonder een perfect werkend CRM-informatiesysteem. Voor een individuele organisatie is het een lastige en kostbare opgave om dat perfecte CRM systeem te definiëren en te selecteren uit het brede aanbod.

Ook voor charitatieve organisaties is een goed CRM informatiesysteem onmisbaar. Voor het werven en behouden van donateurs is het van groot belang om de processen op het gebied van contactmanagement, campagnes voor het werven en behouden van donateurs en de dienstverlening naar de doelgroep efficiënt en effectief in te richten.

Met behulp van CRM in Control (een tool ontwikkeld door De CRM Praktijk) wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan een pakket van eisen en wensen. Door de vergelijk hiervan met de mogelijkheden van een groot aantal CRM applicaties, wordt met CRM in Control veel kostbare tijd bespaard. Tegelijkertijd is het de meest objectieve en nauwkeurige methode voor het selecteren van het best passende CRM systeem. Doordat de checklist van CRM in Control alle processen binnen een klantgerichte organisatie bestrijkt, is CRM in Control tevens een bron van inspiratie voor verbreding en verdieping van de dienstverlening.

De methodiek die De CRM Praktijk ontwikkelde om het definitie- en selectieproject voor een passend CRM informatiesysteem te ondersteunen, willen wij in samenwerking met de VFI en haar leden verder ontwikkelen. Dit doen wij door gebruik te maken van de ervaringen van de gebruikers van CRM in Control, onze adviesprojecten en de ontwikkelingen bij de leveranciers van CRM software voor de markt van charitatieve organisaties.