Wat zijn de 5 grootste valkuilen bij het implementeren van een CRM-pakket?

16 november 2017
Posted in Tips
16 november 2017 Eric

Wat zijn de 5 grootste valkuilen bij het implementeren van een CRM-pakket?

  1. Een veel voorkomende fout is het besparen op training van de medewerkers die met de CRM-software gaan werken. Uniformiteit bij het vastleggen van gegevens is essentieel en ook het op de juiste wijze volgen van workflows;
  2. Processen moeten niet alleen worden ingericht maar moeten ook gemeten worden zodat wanneer er bijvoorbeeld vertragingen optreden in de behandeling van offertes of klachten, er direct actie kan worden genomen. Het meten van prestaties leidt vaak tot verbetering van de processen;
  3. Vanwege kostenbesparing worden processen die kenmerkend zijn voor de organisatie niet goed ingericht. Het blijft dan behelpen waardoor frustraties ontstaan bij de medewerkers. En dat merken de klanten!
  4. Het overzetten van data uit een vorig systeem is in veel gevallen gewenst. Echter, wanneer de oude database vervuild is met onjuiste of verouderde gegevens dient er een schoonmaakactie te worden gehouden. Een nieuw systeem met verouderde informatie draagt niet bij aan de gewenste kwaliteit van de processen;
  5. Wanneer een CRM-systeem gekoppeld moet worden met bijvoorbeeld een ERP-systeem is het belangrijk na te gaan of deze koppeling real time moet zijn. Besparen op integratie tussen primaire informatiesystemen kost geld!